Termeni şi Condiţii

1.Noţiuni generale

Preţurile afişate pe site sau aplicaţie sunt exprimate în LEI, iar TVA-ul este inclus în preţurile indicate. Comanda minimă în Satu Mare este  de min. 2 meniul zilei/2 pizza sau preparate în valoare  de 35 de lei pentru comenzi a la carte. Bucătăria Bunicii SRL nu percepe nicio altă taxă suplimentară. Ne rezervãm dreptul de a modifică preţurile, ofertele, componenţa meniului şi reţetele folosite, fãrã o notificare prealabilã. Vã rugãm solicitaţi oferta valabilã în momentul plasãrii comenzii. Orice ofertã nouã, grilã de preţuri nouã, meniu ori reţete noi, înlocuiesc variantele anterioare.

Toate produsele prezentate pe site vor fi livrate în limita stocului disponibil. Marca/tipul/forma produselor prezentate atât pe site cât şi în oferte de orice tip, sunt cu titlu orientativ. Bucataria Bunicii SRL îşi rezervã dreptul de a schimba producătorul, marca, tipul şi forma anumitor produse în cazul în care acestea nu sunt disponibile ori nu mai corespund cerinţelor noastre. Bucataria Bunicii SRL garanteazã calitatea noilor produse în cazul în care acestea nu sunt identice ca producător/marca/formã cu cele prezentate pe site sau în orice altã ofertã. Fotografiile produselor sunt cu titlu de prezentare şi nu au valoare contractuală. Gramajele sunt exprimate în crud. Produsele conţin alergeni.

Efectuăm livrări  doar pe raza municipiului Satu Mare. Modalităţi de plată: cash, card,  sau tichete de masă.

2.Condiţii de utilizare a site-ului şi a aplicaţiei Bucataria Bunicii

-Acceptarea termenilor şi condiţiilor

Folosirea prezentului site, vizitarea, vizionarea, sau cumpărarea de produse, constituie un act de acceptare a termenilor şi condiţiilor inserate în prezenta secţiune. Pentru folosirea în bune condiţii a acestui site, se recomandã citirea cu atenţie a termenilor şi condiţiilor de utilizare. Utilizatorii vor avea permanent acces la termenii şi condiţiile de utilizare ale site-ului, accesând link-ul “Termeni şi condiţii” în orice moment, aflat în josul fiecãrei pagini a site-ului.

-Modificarea termenilor şi condiţiilor

Bucataria Bunicii SRL îşi rezervă dreptul ca, periodic, cu sau fãrã o notificare prealabilã, sã procedeze la modificarea termenilor şi condiţiilor de utilizare a prezentului site. Cea mai recentã versiune a termenilor şi condiţiilor de utilizare a site-ului, poate fi accesată printr-un click pe link-ul intitulat <Termeni şi condiţii>>, situat în  partea de jos a tuturor paginilor site-ului. Cea mai recentă versiune a secţiunii <Termeni şi condiţii>> va înlocui versiunile anterioare.

-Informaţii personale

Bucataria Bunicii SRL se angajează să protejeze confidenţialitatea informaţiilor personale pe care clienţii le furnizează prin intermediul site-ul nostru. Bucataria Bunicii SRL nu-şi asumã rãspunderea pentru pãstrarea confidentialitãţii datelor clienţilor de cãtre terţe persoane, implicate în procesul de promovare a site-ului/brand-ului, de preluare a comenzilor, ori de identificare a apelantului.

3.Accesul la site

Bucataria Bunicii SRL vã acordã permisiunea de a utiliza site-ul, astfel cum acesta este prezentat, cu condiţia că:

-utilizarea site-ului sã se realizeze în scop exclusiv personal, necomercial
-utilizatorul sã nu copieze sau sã distribuie orice parte a site-ului în orice mediu/formã, fãrã autorizaţia prealabilã şi scrisã din partea societãţii Cucina Grande Pizza SRL
-utilizatorul sã nu altereze sau sã modifice, în tot sau în parte, nicio parte a site-ului
-utilizatorul să nu utilizeze sau să lanseze orice sistem automat, inclusiv, fără limitare, de tip „roboţi”, „cititoare offline”, etc, care accesează site-ul într-o manieră care trimite mai multe cereri la serverele Cucina Grande Pizza SRL, într-o anumită perioada de timp
-utilizatorul sã fie în acord cu Termenii şi Condiţiile prevãzute în prezenţa secţiune

4.Drepturi de proprietate intelectualã

Întreg conţinutul site-ului, cu excepţia Termenilor şi condiţiilor de utilizare, incluzând, (fără a fi o enumerare limitativã) textele, software, scripturi, grafică, fotografii, logo-ul, face obiectului dreptului de autor şi al dreptului de proprietate intelectuală al Bucataria Bunicii SRL, în conformitate cu legislaţia din România şi convenţiile europene. Orice încercare de a reproduce în tot sau în parte, elemente ce se regãsesc în conţinutul site-ului constituie o incãlcare a drepturilor de proprietate intelectualã aparţinând societãţii Bucataria Bunicii SRL, fapt ce atrage rãspunderea juridicã incidentã, cu implicită reparare integralã a prejudiciilor create. Conţinutul site-ului este destinat uzului personal şi nu poate fi utilizat, copiat, reprodus, distribuit, transmis, difuzat, afişat, vândut, licenţiat sau exploatat pentru orice fel de alte scopuri, fără acordul scris al proprietarului.

5.Declinarea responsabilitãţii

Utilizarea site-ului www.moarasm.ro şi a aplicaţiei Moara cu noroc se realizeazã pe propria răspundere. Bucataria Bunicii SRL nu garantează pentru acurateţea sau integralitatea conţinutului acestui site sau conţinutul oricărui site legat la acesta şi nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru orice:

-erori, greşeli, sau de erori de conţinut
-vătămare corporală sau pagube materiale, de orice natură, rezultate din accesul dvs. şi utilizarea site-ului nostru
-orice acces neautorizat sau utilizarea serverelor noastre securizate şi / sau orice informaţii personale şi / sau informaţii financiare stocate
-orice întrerupere sau încetare a transmiterii către sau de la site-ul nostru să de la aplicaţia noastră
-orice bug-uri, viruşi, cai troieni, sau similare care pot fi transmise către sau prin site-ul nostru oricărei părţi terţe şi / sau  orice erori sau omisiuni de conţinut sau pentru orice pierdere sau prejudiciu de orice fel apărute că urmare a utilizării conţinutului postat.

Bucataria Bunicii Pizza SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru produsele sau serviciile publice oferite de către un terţ prin website-ul www.moarasm.ro sau orice alt link sau recomandare din orice banner sau altă formă de publicitate. Bucataria Bunicii SRL nu îşi asumã responsabilitatea pentru prejudiciile de orice naturã provocate de terţe persoane implicate în procesul de promovare, preluare a comenzilor ori de identificare a apelantului.

6.Info, Comunicãri

Utilizatorii site-ului www.moarasm.ro au posibilitatea de a formulă orice comunicări utilizând formularul de contact din secţiunea “Contact” a site-ului, secţiunea “Cariere”, sau pe adresa de e-mail office@moarasm.ro, cu condiţia că aceste comunicãri sã nu aibã un conţinut ilegal, obscen, ameninţãtor sau defãimător.

Orice comunicare cuprinzând orice fel de informaţii, materiale, documente, realizatã prin orice mijloc posibil,  incluzând e-mail, postã, formulare online, conferã societăţii Cucina Grande Pizza SRL dreptul nelimitat, gratuit şi irevocabil de a utiliza, reproduce, modifică, adapta, de a distribui şi prezenţa aceste informaţii prin orice mijloace, cu respectarea dreptului la protecţia datelor cu caracter personal.

Orice încercare neautorizatã de a accesa date ce nu sunt destinate publicului, de a modifică sau altera conţinutul site-ului www.moarasm.ro, conferã societãţii Bucataria Bunicii SRL  dreptul de a se adresa organelor de urmãrire penalã ori instanţei civile în vederea identificãrii persoanei vinovate şi atragerii rãspunderii juridice incidente în cauzã.

Plasarea unei comenzi cu adresa falsã sau date de identificare false ori refuzul nejustificat de a recepţiona şi achita o comandã, întruneşte dupã caz elementele unei infracţiuni ori a unui delict civil,  fapt ce conferã dreptul societãţii Bucataria Bunicii SRL de a se adresa organelor judiare competenţe, în vederea identificãrii persoanei vinovate şi repararea integralã a prejudiciului produs.

7.Litigii

Societatea Bucataria Bunicii SRL, proprietarã a www.moarasm.ro, şi a aplicaţiei Moara cu noroc  face tot posibilul că orice neînţelegere ori nemulţumire formulatã de cãtre oricare dintre clienţii ori colaboratorii noştri, sã fie rezolvatã pe cale amiabilă, prin intermediul reprezentanţilor noştri legali sau convenţionali. Pentru situaţiile în care soluţionarea diferendelor nu este posibilă pe cale amiabilă, soluţionarea litigiilor va reveni instanţelor de judecatã din România, conform competenţei reglementate de codul de procedurã în vigoare.